nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”Warszawa, 25 lipca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Medyków 16, 40-756 Katowice (oferta nr 1),
2. EuroMedic Medical Center dr n. med. Tomasz Ludyga, ul. Kościuszki 92, 40-519 Katowice (oferta nr 2),
3. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa (oferta nr 5),
4. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław (oferta nr 7),
5. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź (oferta nr 8),
6. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa (oferta nr 9),
7. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (oferta nr 10),
8. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (oferta nr 11),
9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Karków (oferta nr 12),
10. SP Szpital Kliniczny nr 2, PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (oferta nr 13),
11. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec (oferta nr 14),
12. SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (oferta nr 15),
13. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze (oferta nr 16),
14. SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa (oferta nr 17),
15. Szpital Wojewódzki nr 2, im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów (oferta nr 18),
16. MEDINET Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (oferta nr 19),
17 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom (oferta nr 20),

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań (oferta nr 3),
- niekompletny załącznik nr 2
2. Publiczny Samodzielny ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medyczne, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole (oferta nr 4),
- brak polisy OC, obejmującej okres realizacji zadania
3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (oferta nr 6),

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-25
Data publikacji:
       2012-07-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3938 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.