nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu" w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”Warszawa, 17 sierpnia 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im dr S. Jasińskiego, ul. Ciagłówka 9, 34-500 Zakopane (oferta nr 01)
2. SP ZOZ, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok (oferta nr 04),
3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów (oferta nr 06),
4. SP Szpital Kliniczny nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (oferta nr 07),
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (oferta nr 09),
6. SP Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego UM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (oferta nr 10),
7. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta nr 13),
8. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (oferta nr 14),
9. Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 41-301 Brzeg (oferta nr 15),
10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr. S. Deresza w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz (oferta nr 16),
11. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża (oferta nr 17),
12. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza (oferta nr 18),
13. SP ZOZ Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze (oferta nr 19),
14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (oferta nr 21),
15. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko Kamienna (oferta nr 22),
16. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 (oferta nr 23),
17. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZPZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz (oferta nr 24),
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom (oferta nr 25),
19. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna (oferta nr 26),
20. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (oferta nr 27),
21. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., ul. Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków (oferta nr 28),
22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn (oferta nr 29),
23. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin (oferta nr 30),
24. SPZOZ, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz (oferta nr 32),
25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa (oferta nr 33),
26. Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec (oferta nr 35),
27. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa (oferta nr 36),
28. Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława (oferta nr 37),
29. SPZOZ w Łukowie, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 12-400 Łuków (oferta nr 38),
30. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów (oferta nr 40),
31. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ (oferta nr 41),
32. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim (oferta nr 43),
33. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna (oferta nr 44),
34. Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (oferta nr 45),
35. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom (oferta nr 46),

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Szpitalna 9, 78 -200 Białogard (oferta nr 02)
- brak umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice (oferta nr 03),
- brak rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
3. Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno (oferta nr 05),
- nieprawidłowy (niezgodny z KRS) sposób reprezentacji podmiotu
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec (oferta nr 08),
- niekompletny załącznik nr 4
5. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice (oferta nr 11),
- niekompletny załącznik nr 4,
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź (oferta nr 12),
- nieprawidłowy załącznik nr 4,
7. III Szpital Miejski im. Dr K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (oferta nr 20),
- nieprawidłowe oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie
8. SPZOZ, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski (oferta nr 31),
- niekompletny załącznik nr 4,
9. Szpital Wojewódzki SPZOZ im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (oferta nr 34),
- niekompletny załącznik nr 4,
10. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 4, 05-400 Otwock (oferta nr 39),
- brak wymaganego podpisu głównego księgowego na załącznikach nr 1 i 4
11. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań (oferta nr 42),
- brak pełnomocnictwa dla podpisującego i stwierdzającego za zgodność z oryginałem

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-17
Data publikacji:
       2012-08-17
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4171 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.