nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” - w zakresie zadań na rok 2012Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” - w zakresie zadań na rok 2012

Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne:
1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338, Łódź,
2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków.

Wykaz jednostek nie spełniających wymogów formalnych:
Polskie Towarzystwo Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych:
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem statutu Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), oferenci nie spełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-07
Data publikacji:
       2012-11-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4375 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.