nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012Warszawa, 12 listopada 2012 r.Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. WA ZDROWIE Sp. z o.o., ul. Mościckiego 68a, 05-080 Lipków,
2. Fundacja MY Pacjenci, ul. Łabędzia 61, 04-806 Warszawa,
3. Instytut Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. City Clinic Sp. z o.o., ul. Popularna 62A, 02-473 Warszawa – nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 1 (brak pieczątki i podpisu dyrektora oraz głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe),
2. Polskie Towarzystwo Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa -nieprawidłowo wypełniony załącznik nr 1 (brak pieczątki głównego księgowego lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe), brak uwierzytelnienia przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem, wraz z datą następujących dokumentów: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta i statutu jednostki.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do rzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-12
Data publikacji:
       2012-11-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: ogłoszenia
Statystyka strony: 4263 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.