nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpikuWarszawa, 5 marca 2013


Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatorów w roku 2013 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:
1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie , ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44 – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 370 000 zł.
2. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 370 000 zł.
3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 370 000 zł.
4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23,15-950 Białystok – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 555 000 zł.
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 1 017 500 zł.
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 1 057 090 zł.
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii W.P. Nr 8, 20-078 Lublin – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 555 000 zł.
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 1 406 000 zł.
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 888 000 zł.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 296 000 zł.
11. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 370 000 zł.
12. Medigen Sp. z o.o., ul Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa – wartość przyznanych środków publicznych wynosi - 370 000 zł.*
* umowa na realizację zadania zostanie podpisana z realizatorem po przekazaniu danych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.


Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-05
Data publikacji:
       2013-03-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3565 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.