nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządoweWarszawa, 30 kwietnia 2013Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonieni zostali niżej wymienieni Oferenci:
1. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 49a, 31-416 Kraków z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 50 000 zł i w roku 2014 – 45 000 zł.
2. Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii, ul. Aleja Wielkopolska 67, 60-603 Poznań z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 70 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.
3. Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji, Al. Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz Zdrój z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 24 000 zł i w roku 2014 – 45 000 zł.
4. Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. Wolności 182/42,43,44, 41-800 Zabrze z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 86 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.
5. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze z kwotą dofinansowania w roku 2013 – 70 000 zł i w roku 2014 – 70 000 zł.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 - 300 000 zł – środki bieżące.
- W roku 2014 – 300 000 zł – środki bieżące.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Oferenci powinni w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, wskazać zgodny z ofertą szczegółowy opis planowanego zadania wraz z harmonogramem jego realizacji, dostosowany do wysokości przyznanych środków publicznych i przesłać wykaz na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Program Wieloletni na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – program edukacyjny o zasięgu lokalnym.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-30
Data publikacji:
       2013-04-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3716 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.