nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w roku 2013, w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.Warszawa, 2013-05-14Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w roku 2013, w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
I. Spełnienie wymogów pod względem formalnym.
1. Brak ofert spełniających wymogi formalne.

II. Stwierdzono braki wymogów formalnych u niżej wymienionych Oferentów:
1. Magnum 2 Zdzisław Tobota, ul. Fucika 37, 02-929 Warszawa.
Brak załącznika nr 2 w formie papierowej.
2. RHPIBM Radosław Hatliński, Obrębizna 83, 62-700 Turek
Brak daty sporządzenia załącznika nr 1.

Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-14
Data publikacji:
       2013-05-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3311 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.