nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista nie spełniających warunków formalnych ofert na wybór realizatora programu pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” w zakresie zadania na rok 2013Warszawa, 22 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE


Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta konkursowa, złożona przez:
- Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa.

Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013:
1) numeracja wszystkich stron oferty,
2) załączenie kopii polisy OC.

Decyzją Komisji Konkursowej oferent może uzupełnić w formie pisemnej braki formalne w ciągu 7 dni, tj. do 29.05.2013 r.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-22
Data publikacji:
       2013-05-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3217 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.