nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013Warszawa, 20 czerwca 2013 r.Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2013
Kompletną ofertę złożyło 3 niżej wymienionych Oferentów:

1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,
2. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice,
3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta.

Niekompletną ofertę złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych ze względu na:
a) błędna data (wpisano 2012 r.) w informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju
2. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
Oferta nie spełnia następujących wymogów formalnych ze względu na:
a) brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność lecznicza z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a), uzyskane w poprzednim roku obrotowym, wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu.

Z przedstawionego „Rachunku zysków i strat” nie wynikają powyższe dane.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), oferenci nie spełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-20
Data publikacji:
       2013-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3250 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.