nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie na lata 2013-2015

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci” na lata 2013-2015 zostały wyłonione 3 niżej wymienione ośrodki:
1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa - przyznana kwota środków publicznych:
na rok 2013 – 173 000,00 zł
na rok 2014 – 173 000,00 zł *
na rok 2015 - 173 000,00 zł *
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław – przyznana kwota środków publicznych: na rok 2013 – 42 000,00 zł
na rok 2014 – 42 000,00 zł *
na rok 2015 - 42 000,00 zł *
3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków - przyznana kwota środków publicznych: na rok 2013 – 81 000,00 zł
na rok 2014 – 81 000,00 zł *
na rok 2015 – 81 000,00 zł *

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.
* Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00 - 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-21
Data publikacji:
       2013-06-21
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2424 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.