nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”


Kompletne oferty złożyło 13 wymienionych niżej Oferentów:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław;
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin;
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
5. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków;
6. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w zakresie Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN);
7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w zakresie Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów (WRN);
8. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;
9. Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk;
10. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce;
11. ZOZ MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn;
12. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań;
13. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin.

Niekompletne oferty złożyło 4 niżej wymienionych Oferentów:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
Brak harmonogramu realizacji zadań na lata 2014 – 2015 oraz planu i harmonogramu działań w zakresie przyspieszania procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach na lata 2014 i 2015.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
W informacji o prowadzonej działalności brak danych o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2; 35-055 Rzeszów
Brak podpisu osoby upoważnionej na Informacji na temat wielkości i struktury zasobów oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach.
4. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Brak planu i harmonogramu działań w zakresie przyspieszania procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach na lata 2014 i 2015.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-21
Data publikacji:
       2013-06-21
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2298 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.