nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programuJednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”

Kompletne oferty złożyło 2 wymienionych niżej Oferentów:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk;
2. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań.

Niekompletne oferty złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
- Brak Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”;
- Brak Oferty realizacji proponowanych zadań na każdy rok oddzielnie wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkolenia;
- Brak Informacji o prowadzonej działalności zawierającej dane o
doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoonkologii (ogólnopolskich i regionalnych)
2. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, ul. Żytnia 16 lok. C, 01-014 Warszawa
- Brak opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-21
Data publikacji:
       2013-06-21
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2431 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.