nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne w zakresie programu zdrowotnego POLKARD, zadania: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”



Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r., w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.
Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
2. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
5. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
6. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie , ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
- niekompletny załącznik nr 2 – brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -Centralny Szpital Weteranów , ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
- brak prawidłowego oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
- brak płyty CD
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego -brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisania i złożenia oferty konkursowej
3. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
4. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisania i złożenia oferty konkursowej
5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-curie 24A, 15-276 Białystok
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
- niekompletny załącznik nr 2 -brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju – wnioskowanej
7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- niekompletny załącznik nr 1 – brak podpisu i pieczątki głównego księgowego,
- niekompletny załącznik nr 3 – brak daty
- niekompletny załącznik nr 2- brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej i aparatury danego rodzaju ( wnioskowanego) i brak podpisu i pieczątki głównego księgowego
8. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
- brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
10. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
- brak prawidłowego oświadczenia o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.




Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-24
Data publikacji:
       2013-07-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 4240 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.