nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARDWarszawa, 26 września 2013 r.OGŁOSZENIE


O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej wybrano następujące jednostki:
1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź – 261 250 zł.
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze – 364 000 zł.
3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań – 364 000 zł.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16, 40-752 Katowice – 364 000 zł.
5. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa – 50 000 zł.
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków – 50 000 zł.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław – 46 750 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-26
Data publikacji:
       2013-09-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3590 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.