nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARDWarszawa, 2013-10-10


OGŁOSZENIE


O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn.: Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych wybrano następujące jednostki:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław -150 000,00 zł
2. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz - 150 000,00 zł
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz -150 000,00 zł
4. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin - 150 000,00 zł
5. Szpital Wojewódzki Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko Biała - 136 000,00 zł
6. Mazowiecki Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - 150 000,00 zł
7. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy u. Marii Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz - 150 000,00 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-10
Data publikacji:
       2013-10-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3206 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.