nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARDWarszawa, 2013-10-10OGŁOSZENIE


O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu wybrano następujące jednostki:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. J. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom – 38 001,80 zł
2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65- 046 Zielona Góra – 15 000,00 zł
3. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego - SPZOZ ul. Szpitalna 19, 35-826 Bydgoszcz – 21 250,00 zł
4. SPZOZ w Hajnówce ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka – 53 022,15zł
5. Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa – 36 550,00 zł
6. Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów – 59 500,00 zł
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok – 40 000,00 zł
8. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia –46 644,12 zł
9. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ul. Medyków 14, 40-752 Katowice - 46 321,13 zł
10. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża – 23 800,00 zł
11. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów – 15 000,00
12. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ – 20 944,00 zł
13. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl – 12 750,00 zł
14. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz – 11 475,00 zł
15. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin – 24 741,80 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-10
Data publikacji:
       2013-10-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3336 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.