nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5623-4/AB/12 12.03.2012 r.


Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na częściową wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku: Pałac „Pod Czterema Wiatrami” w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, wpłynęło zapytanie, na które na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnienia:
Pytanie: Czy do dokumentacji ofertowej należy załączyć kosztorysy ofertowe czy wystarczy tylko podać sumę ofertową w formularzu oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. III.1 opis sposobu przygotowania oferty „Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z formularzami przedmiaru.”


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-12
Data publikacji:
       2012-03-12
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1246 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.