nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowaniaPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiówpomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki
- przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12
Ogłoszenie → 15.03.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiany do siwz
- formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- 20-03-2012 r. formacie *html

- 23-03-2012 r. formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-15
Data publikacji:
       2012-03-15
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-04-17
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-17Monika Latoszek Dodano: wynik postępowania
2012-03-23Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwz
2012-03-20Monika Latoszek Dodanie wyjaśnień do siwz
2012-03-16Monika Latoszek Dodanie - zmian do siwz
2012-03-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.