nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Wyjaśnienia i zmiany do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5616-4/JP/12 13-04-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5616/JP/12 wpłynęły następujące zapytanie.

Dotyczy części I, II, III:
1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość dołączenia skierowanych na szkolenie osób, do kursów stacjonarnych, w których uczestniczą osoby z zewnątrz?
2. Czy osoby mające uczęszczać na kursy, wstępnie deklarowali znajomość języka angielskiego?
3. Ile osób deklaruje uczestnictwo w kursie na poziomie zaawansowanym?


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następującej odpowiedzi:
Ad.1. Tak. W przypadku dołączenia osób do grup, w których zajęcia rozpoczęły się wcześniej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnia pracownikom Zamawiającego możliwości uzupełnienia materiału.
Ad. 2. Tak
Ad.3. Uczestnictwo w kursie na poziomie zaawansowanym deklaruje około 50% uczestników, niemniej Wykonawca przed rozpoczęciem kursów językowych zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych testów lingwistycznych, kwalifikujących skierowane osoby na poszczególne poziomy nauki języka. Testy te będą jedyną wiążącą podstawą do skierowania osób na poszczególne poziomy języka. Ponadto, w przypadku, gdy słuchacz uzna, że poziom na jaki został zakwalifikowany jest dla niego za niski lub za wysoki, po uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie przeniesiony do grupy na odpowiednim poziomie.

Załączniki do dokumentu : wyjasnienia_szkolenia_13042012.pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-13
Data publikacji:
       2012-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1681 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.