nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Wynik postępowania

MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5616/JP/12 25-04-2012 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia obejmujących:
Część I zamówienia
Język angielski, kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 10 pracowników
Część II zamówienia
Język francuski, kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników
Część III zamówienia
Język niemiecki – kursy grupowe
na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 1 pracownik
Część IV zamówienia
Język angielski – konwersacje indywidualne
, dla 2 pracowników,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5616/JP/12,
za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana
w Części I zamówienia
oferta Nr 1, złożona przez Jacka Sosnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Sosnowski „Długi Język” Centrum Języków Obcych, 00-195 Warszawa,
ul. Słomińskiego 5 lok.250, z ceną 19.500,00 zł,
w Części II zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 10.800,00 zł,
w Części III zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 5.400,00 zł,
w Części IV zamówienia
oferta Nr 3, złożona przez Spółdzielnię Pracy LINGWISTA, 00-367 Warszawa,
ul. Kopernika 6, z ceną 16.200,00 zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert :

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena w zł
Liczba punktów
w kryterium cena

1
Długi Język Centrum Języków Obcych 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 5 lok.250

CZ. I 19.500,00

CZ.IV 27.000,00


100

73,33

2
L² Language Consulting Sp. z o.o. 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/17

CZ. I 24.636,00

CZ.IV 19.800,00


79,15

81,82

3
Spółdzielnia Pracy LINGWISTA 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 6

CZ. I 54.000,00

CZ.II 10.800,00

CZ. III 5.400,00

CZ.IV 16.200,0036,11


100


100


100

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-25
Data publikacji:
       2012-04-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1405 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.