nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Zmiany do siwzMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5705-2/JP/12 23-05-2012 r.Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, przez okres 12 miesięcy, – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5705/JP/12 wpłynęło następujące zapytanie.

W rozdziale VIII pkt 3 Zamawiający wymaga w przypadku oferowania produktu równoważnego załączenia do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty spełniają wymogi normy ISO/IEC 19752/ 19798/23711/24712 lub równoważnych. Dodatkowo wymaga, aby podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadał stosowną akredytację w tym zakresie.
Wedle naszej wiedzy żadna instytucja na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego zajmująca się badaniem wydajności tonerów/tuszy w zakresie norm wskazanych przez Zamawiającego nie posiada akredytacji w tym zakresie. Uzyskanie więc takiego dokumentu jest niemożliwe. Czy Zamawiający dopuści w to miejsce certyfikat producenta materiału lub niezależnego podmiotu zajmującego się badaniem wydajności tonerów/tuszy ale nieposiadającego akredytacji w tym zakresie?


Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w pkt. VIII 3 wykreśla zdanie:
Dla Zamawiającego zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia.
i w to miejsce wpisuje:

Dla Zamawiającego zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-23
Data publikacji:
       2012-05-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1625 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.