nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5718/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy i produkcja trzech spotów reklamowych w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki (POKL), zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 30.05.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html

Ogłoszenia o wyniku postępowania
- w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-30
Data publikacji:
       2012-05-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-26
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-26Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-06-06Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2012-05-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3331 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.