nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5743/AB/12 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o wyniku postępowania)Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 138 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 138 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
- Projekt budowlany wymiany okien w pałacu Pod czterema wiatrami - wraz z rysunkami
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Książka Przedmiarów

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 02.07.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html (z dnia 11 lipca 2012 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *html (z dnia 11 lipca 2012 r.)

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html (z dnia 16 lipca 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-02
Data publikacji:
       2012-07-02
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-11Marlena Woźniak dodano: ogloszenie o zmianie ogloszenia, wyjasnienia do SIWZ
2012-07-02Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3382 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.