nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1.wykonanie projektów graficznych, druku oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2.druk oraz dostawa plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie raportu informacyjnego, ulotek, broszur informacyjnych oraz wydrukowanie plakatów, zwanych dalej Materiałami Informacyjnymi, a także skompletowanie i dostarczenie do 250 miejsc na terenie całej Polski Materiałów Informacyjnych służących promocji projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– przetarg nieograniczonyOgłoszenie → 19.09.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- 25.09.2012 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
- 25.09.2012 r.

Ogłoszenia o wyniku postępowania
- w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-19
Data publikacji:
       2012-09-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-10-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-10Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-09-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana ogłoszenie i wyjaśnienia
2012-09-24Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2012-09-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2012-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3634 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.