nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5858/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)Przedmiotem zamówienia zamówienia jest wykonanie, wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora Programów Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych; Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: A.Projekt graficzny, skład, łamanie druk i dostawa publikacji: Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych - 2000 egz. B. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu -2000 egz. C. Publikacja Podręcznik Wnioskodawcy Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie. Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - 700 egz. D. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa biletów wizytowych imiennych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich - 1600szt., po 100 szt. dla każdego z pracowników E. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa ulotki promującej Program Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych oraz Program Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - 2000 egz.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.12.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 21 grudnia 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 9 stycznia 2013 r.)

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-14
Data publikacji:
       2012-12-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-01-09
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-01-09Marlena Woźniak dodano:Ogłoszenie o wyniku postępowania
2012-12-21Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2012-12-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, ogłoszenia
Statystyka strony: 3398 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.