nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaWarszawa, 27.03.2013 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu” - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13, za najkorzystniejszą, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana oferta złożona przez SQUIZ Poland Sp. z o.o., 70-542 Szczecin, ul. Sienna 7, z ceną 262.000,00 zł.
Poniżej przedstawiam listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu” - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.Lista wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert w postępowaniu MZ-AGZ-270-9076/JP/13
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-27
Data publikacji:
       2013-03-27
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 1659 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.