nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rada Akredytacyjna 
 

Ogłoszenie o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej18.12.2013 Informacja o powołaniu członków Rady Akredytacyjnej

22.10.2013 LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY AKREDYTACYJNEJWarszawa, 2013-09-13


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz 1074), Minister Zdrowia zawiadamia o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej.

Kandydatów zgłaszać mogą samorządy zawodów medycznych oraz organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgłoszenie kandydata zawierające:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osobowe kandydata na członka Rady:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) tytuł naukowy, o ile posiada;
3) opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, - należy przesłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa.

Kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia:
w formacie *rtf
w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-22
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-22Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę kandydatów
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 15366 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.