nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rada Akredytacyjna 
 

Ogłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej22 września 2009 r. Lista Kandydatów na Członków Rady AkredytacyjnejData zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej → 21-08-2009OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady AkredytacyjnejNa podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. Nr 130, poz 1074), Minister Zdrowia zawiadamia o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej.
Kandydatów zgłaszać mogą samorządy zawodów medycznych oraz organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Kandydatem na członka Rady może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgłoszenie kandydata zawierające:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osobowe kandydata na członka Rady:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) tytuł naukowy, o ile posiada;
3) opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

- należy przesłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3928 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.