nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Ogólne zasady współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymiZgodnie z art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.) w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu współdziała z organami organizacji społecznych.

Zakres współdziałania obejmuje wszelkie zadnia będące w kompetencji Ministra Zdrowia i danej organizacji i w szczególności dotyczy ochrony zdrowia psychicznego, zapobiegania i leczenia uzależnieniom od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6972 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.