nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznegoWzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (zleconego na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową a Ministerstwem Zdrowia)

Wzór powyższego sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 roku, Nr 193, poz.1891)

Jednocześnie przypominamy, ze sprawozdanie powinno być dostarczone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 30 stycznia 2006 r.
Załączniki do dokumentu : wzor_sprawozdania_z_wzp_15112005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8571 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.