nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 13Dz.Urz.MZ.10.13 → z dnia 11 grudnia 2010 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 71 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.10.13.71
poz. 72 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców
Dz.Urz.MZ.10.13.72
poz. 73 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.10.13.73
poz. 74 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej – zdrowie
Dz.Urz.MZ.10.13.74
poz. 75 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.Urz.MZ.10.13.75
poz. 76 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
Dz.Urz.MZ.10.13.76
poz. 77 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.10.13.77


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 4063 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.