nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 1
Dz.Urz.MZ.11.01 z dnia 6 stycznia 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 1 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.1
poz. 2 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.2
poz. 3 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
Dz.Urz.MZ.11.1.3
poz. 4 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.11.1.4
poz. 5 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.5
poz. 6 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.11.1.6
poz. 7 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”
Dz.Urz.MZ.11.1.7
poz. 8 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu
Dz.Urz.MZ.11.1.8
poz. 9 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki
Dz.Urz.MZ.11.1.9
poz. 10 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.10
poz. 11 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.1.11

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3542 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.