nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 2
Dz.Urz.MZ.11.02 z dnia 18 lutego 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 12 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.11.2.12
poz. 13 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.11.2.13
poz. 14 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)
Dz.Urz.MZ.11.2.14
poz. 15 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.11.2.15
poz. 16 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej
Dz.Urz.MZ.11.2.16
poz. 17 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Intensywnej Terapii
Dz.Urz.MZ.11.2.17
poz. 18 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.18
poz. 19 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic
Dz.Urz.MZ.11.2.19
poz. 20 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – endoprotezoplastyka
Dz.Urz.MZ.11.2.20
poz. 21 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie okulistyki – leczenie zaćmy
Dz.Urz.MZ.11.2.21
poz. 22 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
Dz.Urz.MZ.11.2.22


OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA


poz. 23 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.23
poz. 24 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.2.24KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA


poz. 25 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.25

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3344 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.