nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 5
Dz.Urz.MZ.11.05 z dnia 1 lipca 2011 r.


ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 43 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.5.43
poz. 44 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dz.Urz.MZ.11.5.44
poz. 45 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.5.45
poz. 46 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018"
Dz.Urz.MZ.11.5.46
poz. 47 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.11.5. 47


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA


poz. 48 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.5.48

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Słowa kluczowe: Dziennik Urzędowy, Dziennik, mz
Statystyka strony: 3408 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.