nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnychW związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia czas kształcenia na studiach zawodowych w stosunku do pielęgniarek nie może być krótszy niż:
1) trzy semestry lub 1.633 godziny - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później;
2) pięć semestrów lub 3.000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81;
3) trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
4) dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
5) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Natomiast zgodnie z § 2 pkt 2 tego samego rozporządzenia czas kształcenia na studiach zawodowych w stosunku do położnych nie może być krótszy niż:
1) trzy semestry lub 1.479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
2) dwa semestry lub 1.086 godzin - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Przytoczone przepisy rozporządzenia poprzez zastosowanie alternatywy łącznej wyrażonej wyrazem „lub” wskazują, że wykonanie jednego z zawartych w nim warunków oznacza spełnienie normy dotyczącej czasu kształcenia. Przy czym zasadniczą normą zawartą w tych przepisach jest warunek dotyczący ilości godzin. Jednocześnie cytowane przepisy nie wykluczą wypełnienia obu warunków łącznie, bowiem taki jest sens stosowania w języku prawnym wyrazu „lub”. Tym samym istnieje możliwość skrócenia ilości semestrów - do takiego działania uprawnia bowiem przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 92, poz. 885), zgodnie z którym tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek lub położnych mogą trwać krócej niż 6 semestrów, w związku z § 2 ww. rozporządzenia - przy jednoczesnym zachowaniu warunku dotyczącego ilości godzin.
Przytoczony przepis art. 11 ust. 2 ww. ustawy czyni jednak jeden istotny warunek takiego działania, mianowicie pielęgniarka lub położna musi uzyskać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów określonych w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.).
Tym samym należy podkreślić, że w praktycznym stosowaniu analizowanych przepisów dotyczących czasu trwania tzw. studiów pomostowych należy mieć na uwadze możliwości zarówno uczelni jak i jej studentów umożliwiające skrócenie ilości semestrów, przy zachowaniu normy dotyczącej minimalnej ilości godzin zgodnej z minimum określonym w ww. rozporządzeniu, pozwalającej jednocześnie na realizację programu. Ponadto, ilość semestrów w danej uczelni powinna być określona na samym początku ich rozpoczęcia tak aby potencjalni studenci i ich pracodawcy wiedzieli z jakim okresem czasu muszą się liczyć przy podjęciu decyzji o dokształceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4406 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.