nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych...RZECZNIK PRASOWY MINISTRA ZDROWIA
Renata Furman

KOMUNIKAT


W związku z licznie napływającymi do Ministerstwa Zdrowia pytaniami dotyczącymi zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2003 r., informuję:

    1. W dniu 7 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia z dyrektorami kas chorych i przewodniczącymi rad kas chorych, poprzedzone konsultacjami z organizacjami świadczeniodawców oraz związkami i samorządami zawodowymi ochrony zdrowia.
W wyniku powyższych działań, celem zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym po wejściu w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia zwrócił się do przewodniczących rad kas chorych i dyrektorów kas chorych o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia do końca 2003 r. terminów obowiązywania umów zawartych z poszczególnymi świadczeniodawcami.

    2. W związku z powyższym, dotychczasowe umowy pomiędzy świadczeniodawcami a kasami chorych mogą być przedłużone do końca 2003 r. na podstawie aneksów, a przypadkach, gdy zapisy umowy uniemożliwiają jej przedłużenie lub istnieje konieczność finansowania świadczeń dotąd nie objętych kontraktowaniem, kasa chorych przeprowadzi postępowanie konkursowe. Postępowania konkursowe nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie prowadzone na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

    3. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na 2004 r., prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, rozpocznie się w III kwartale 2003 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8330 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.