nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA AKTUALNA SYTUACJA PROFILAKTYKI JODOWEJ W POLSCE I ZAPOBIEGANIE NADCIŚNIENIU I MIAŻDŻYCY W ŚWIETLE OSTATNICH REKOMENDACJI WHOMinisterstwo Zdrowia, Warszawa, 28.04.2008 r.INFORMACJA PRASOWA

AKTUALNA SYTUACJA PROFILAKTYKI JODOWEJ W POLSCE
I ZAPOBIEGANIE NADCIŚNIENIU I MIAŻDŻYCY
W ŚWIETLE OSTATNICH REKOMENDACJI WHOW wyniku wdrożenia w roku 1997 Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu (NPENJ) i powszechnej profilaktyki jodowej opartej na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej, Polska w ocenie Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz UNICEF została w roku 2003 przesunięta do grupy krajów Europy z wystarczającą podażą jodu na poziomie populacyjnym. Najlepsze wyniki zostały osiągnięte w głównej grupie ryzyka - u dzieci szkolnych gdzie częstość wola po raz pierwszy w historii profilaktyki jodowej w Polsce spadła poniżej 5% - a więc poniżej poziomu endemicznego. Nadal otwartym zagadnieniem jest zabezpieczenie w rekomendowaną dodatkową dzienną dawkę jodu (100-150ug) kobiet w ciąży i kobiet karmiących, gdyż z tylko ok. 50-60 % kobiet taką dawkę dodatkowo otrzymuje. Alarmujący wzrost częstości nadwagi, otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu-2 i chorób układu sercowo- naczyniowego spowodował uruchomienie akcji profilaktycznych (Program „Polkard”, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia) gdzie jednym z podstawowych elementów profilaktyki jest ograniczenie nadmiernego spożycia soli kuchennej – a więc głównego nośnika jodu. Ten kierunek działań profilaktycznych został bardzo silnie wyrażony w rekomendacjach WHO w Paryżu (2006) i Luksemburgu (2007).Ograniczenie spożycia soli kuchennej głównego nośnika jodu o 50% grozi drastycznym obniżeniem efektywności profilaktyki jodowej. Wymaga to podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do efektywnego obniżenia spożycia soli, a jednocześnie do modyfikacji aktualnego modelu profilaktyki jodowej.

Zebranie ekspertów w dniu 28.04.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia sformułowało w tej sprawie następujące wnioski.
1. Promowanie produkcji soli kuchennej o zmniejszonej zawartości sodu.
2. Obowiązkowe umieszczenie informacji o stężeniu soli i rekomendowanym poziomie spożycia na produktach żywnościowych, oraz jadłospisach w żywieniu zbiorowym.
3. Promowanie produkcji pieczywa, wędlin i koncentratów spożywczych o zmniejszonym stężeniu soli.
4. Rozpoczęcie jodowania pasz zwierząt hodowlanych dla osiągnięcia zwiększenia stężenia jodu w mleku o 100% ( poziom rozwiniętych krajów europejskich).
5. Dopuszczenie do obrotu wód mineralnych i stołowych ze znanym i uwidocznionym stężeniem jodu wraz z informacją o normach spożycia jodu.
6. Prowadzenie badań nad spożyciem soli i jodu, oraz zwiększenie kontroli soli jodowanej.
7. Rozpoczęcie intensywnej promocji tych zaleceń w mediach.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5613 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.