nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wyborze ofertyUzupełnione ogłoszenie o wyborze ofert → 10 czerwca 2008r.Warszawa, dnia 29 maja 2008r.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT
(ogł. o zam. opubl. w dniu 22.04.2008r. w TED Nr 2008 / S 78 - 105895)


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA ; 02 – 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, tel. 0-22/ 88 33 512, faks: 0-22/ 88 33 513 niniejszym informuje o wyborze ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Wspólny słownik zamówień ( kod CPV ) : 80. 32. 00. 00 – 3 ( nr CPC : 92 - nr kat. 24 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe )
znak sprawy: ZZP - 47/08 - ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2008 ROKU

- W RAMACH PRIORYTETU II, DZIAŁANIA 2.3, PODDZIAŁANIE 2.3.2 PO KL
( PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013 )
„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH ”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia: 16 617 860,00 PLN – kwota na cały cykl kształcenia na studiach pomostowych rozpoczynających się w roku 2008/2009 ( w tym na 2008r. zostanie przeznaczona kwota 5 862 900,- PLN na sfinansowanie pierwszego semestru kształcenia w roku akademickim 2008/2009 dla min. 2700 osób na terenie całego kraju ).

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity - Dz.U. Nr 223/2007, poz. 1655 ) i w SIWZ znak sprawy : ZZP – 47 / 08 oraz zostały uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru.

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA):

Nr.
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Maksymalna cena
1semestru/osobę
[PLN]
Limit przyjęć
na rok akad.
2008/2009
Ścieżki kształcenia
1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Teofila Noniewicza 10,
16-400 Suwałki
2114,- 68 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
2 RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
ul. Zubrzyckiego 2,
26-600 Radom
2025,- 140 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
3. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość
2400,- 160 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
4. AKADEMIA POMORSKA
ul. Arciszewskiego 22 a,
76-200 Słupsk
2200,- 100 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
5. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Nowy Świat 4,
62-800 Kalisz
1800,- 180 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
6. ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice
2250,- 100 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
7. UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ul. Rejtana 16 c,
35-959 Rzeszów
2100,- 175 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
8. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Mickiewicza 8,
33-100 Tarnów
2100,- 100 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
9. UNIWERSYTET MEDYCZNY
Al. Racławickie 1,
20-059 Lublin
2480,- 250 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A i B
(położnictwo)
10. UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Fredry 10,
61-701 Poznań
2400,- 300 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A
(położnictwo)
11. ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKON.
ul. Lotnicza 2,
82-300 Elbląg
2500,- 150 ścieżki A i B
(pielęgniarstwo)
12. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok
1600,- 60 ścieżki A i C
(pielęgniarstwo)
13. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
Rynek 1,
38-400 Krosno
1900,- 75 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
14. POMORSKA A M ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin
2350,- 230 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
15. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Staszica 1,
33-300 Nowy Sącz
2000,- 60 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
16. KASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA
ul. Dworcowa 7,
84-200 Wejherowo
2350,- 70 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
17. UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
2400,- 195 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
18. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZK. INFORM. I PRZEDSIĘB.
ul. Poznańska 141 b,
18-400 Łomża
2450,- 60 ścieżki
A i C
(pielęgniarstwo)
19. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała
2500,- 80 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
20. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI
ul. Mełgiewska 7/9,
20-209 Lublin
2200,- 250 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
21. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Grodzka 19,
48-300 Nysa
1800,- 70 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
22. WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
ul. Pawia 55,
01-030 Warszawa
2170,- 700 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
23. PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZK. ZAW.
ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ
2490,- 60 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
24. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
ul. Rząsawska 40,
42-209 Częstochowa
2500,- 250 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
25. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów
1900,- 120 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
26. AKADEMIA MEDYCZNA
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdańsk
2300,- 220 ścieżki
A i C
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
27. AKADEMIA POLONIJNA
ul. Pułaskiego 4/6,
42-200 Częstochowa
2168,67 50 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
28. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
ul. Wojska Polskiego 6,
41-200 Sosnowiec
2100,- 200 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
29. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ*
ul. Lelewela 7,
99-300 Kutno
2160,- 100 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
30. UNIWERSYTET MEDYCZNY
Al. Tadeusza Kościuszki 4,
90-419 Łódź
2300,- 165 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A i B
(położnictwo)
31. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ
ul. Chłapowskiego 13,
59-220 Legnica
2145,- 480 ścieżk
i A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
32. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Podchorążych 10,
64-920 Piła
2441,80 60 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
33. BESKIDZKA WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI**
ul. Grunwaldzka 5,
34-300 Żywiec
2450,- 100 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
34. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórna 50,
65-246 Zielona Góra
2500,- 100 ścieżki
A, B i C
(pielęgniarstwo)
35. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń
2100,- 200 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
36. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Sidorska 95/97,
21-500 Biała Podlaska
2500,- 120 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
37. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAW.
ul. Katowicka 68,
45-060 Opole
2500,- 160 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
oraz
B
(położnictwo)
38. AKADEMIA MEDYCZNA
ul. Pasteura 1,
50-367 Wrocław
2500,- 220 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A i B
(położnictwo)
39. PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Daszyńskiego 9,
11-500 Giżycko
2500,- 90 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
40. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
2100,- 400 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A i B
(położnictwo)
41. WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
ul. Rewolucji 1905r. nr 64,
90-222 Łódź
2307,- 300 ścieżki A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
42. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
ul. Oczapowskiego 2,
10-957 Olsztyn
2100,- 60 ścieżka
B
(pielęgniarstwo)
43. WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
ul. Kościelna 6,
41-303 Dąbrowa Górnicza
2000,- 250 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
44. WSH-E W ŁODZI, WYDZ. ZAMIEJSC. W W-WIE,
ul. Wilcza 9,
00-538 Warszawa
2102,- 300 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
45. WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU
ul. Wojska Polskiego 161,
18-400 Łomża
1650,- 120 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
46. POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
ul. 11 Listopada 29,
82-500 Kwidzyn
2480,- 90 ścieżki
A, B i C
(pielęgniarstwo)
47. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
ul. Czarnieckiego 16,
37-500 Jarosław
2400,- 120 ścieżki
A, C i D
(pielęgniarstwo)
48. WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Świętokrz.
2100,- 120 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
49. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI C M
ul. św. Anny 12,
31-008 Kraków
2500,- 230 ścieżki
A, B, C, D i E
(pielęgniarstwo)
oraz
A
(położnictwo)
50. WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
ul.1 Maja 10,
28-400 Pińczów
2000,- 190 ścieżki
A, B, C i D
(pielęgniarstwo)
ŻADEN WYKONAWCA NIE ZOSTAŁ WYKLUCZONY; ŻADNA Z OFERT NIE ZOSTAŁA ODRZUCONA.

ŁĄCZNIE WYBRANO 50 OFERT.


Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 1 roku pomiędzy ministrem właściwym ds. zdrowia / Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami ( uczelniami ). W jej zakresie, po przeprowadzeniu kolejnych postępowań, konkretne zamówienia wykonawcze (częściowe) będą udzielane na podstawie odrębnych umów. Szczegóły zamawiający przekaże wykonawcom w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT.Treść ogłoszenia przetargowego → 22 kwietnia 2008 r.
Załączniki do dokumentu : oglo_owyborz_oferty_29052008.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2008-05-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2008-05-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 8708 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.