nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe, dofinansowane ze środków unijnychMINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa 6 czerwca2008 r.Informacja
dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe,
dofinansowane ze środków unijnych.


W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Departamentu Pielęgniarek Położnych w sprawie ogłoszenia z dnia 29 maja 2008r. o wyborze ofert tj. uczelni, zamierzających realizować studia pomostowe, które będą dofinansowane ze środków unijnych, uprzejmie wyjaśniam.

W ogłoszeniu o wyborze ofert do zawarcia umowy ramowej (tj. wykazie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym), zamieszonym na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, został podany limit przyjęć na rok akademicki 2008/2009, który nie będzie odpowiadał rzeczywistemu limitowi określonemu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne na rok 2007/2008. Projekt tego rozporządzenia, w ramach procedury legislacyjnej znajduje się obecnie na etapie uzgodnień zewnętrznych i nie jest aktualnie znana ostateczna wysokość tego limitu.

W związku z powyższym, informacja podana w ogłoszeniu o wyborze ofert dotycząca limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2008/2009 jest jedynie propozycją złożoną przez uczelnie o przyznanie limitów przyjęć na studia pomostowe na rok akademicki 2008/2009. Ostateczna wysokość tego limitu zostanie ogłoszona po wejściu w życie powyższego rozporządzenia.

Informuje również, iż nie wszystkie uczelnie, które znalazły się w ogłoszeniu
o wyborze ofert będą realizować studia pomostowe dofinansowane ze środków unijnych, ponieważ nie zakończyła się jeszcze procedura wyboru ofert wykonawczych. Procedura ta polega na tym, iż uczelnie które obecnie znalazły się w wykazie ofert są uprawnione do zawarcia tzw. Umowy Ramowej. Umowa Ramowa zostanie zawarta na okres jednego roku pomiędzy Ministrem Zdrowia/Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami (uczelniami). Następnie po zawarciu Umów Ramowych konkretne zamówienia będą udzielane na podstawie umów wykonawczych z tymi uczelniami, które złożyły najkorzystniejszą ofertę. Dopiero te uczelnie będą uprawnione do prowadzenia studiów pomostowych, dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

z-ca Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska
29-05-2008 Ogłoszenie o wyborze oferty
przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej
w sprawie wyboru uczelni
Znak ZZP-47/08

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3611 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.