nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracyOgłoszenie o wynikach przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Minister Zdrowia informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, prowadzonego
w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego, na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy, wybrane zostały następujące oferty usług do realizacji w 2008 r. na łączną kwotę 382.926.00 zł.

Wykaz ofert proponowanych do sfinansowania przez Ministra Zdrowia:
LP Propozycja usługi Proponowana cena usługi w złotych Uzasadnienie wyboru Jednostka
1 „Profilaktyka pierwotna chorób alergicznych pochodzenia zawodowego”.. 93.585,00 Zakres pracy zgodny z priorytetami określonymi w ogłoszeniu o przetargu. Praca ma istotne znaczenie z uwagi na zdecydowanie zwyżkową tendencję chorób alergicznych. IMP w Łodzi
2 „Epidemiologia a profilaktyka alergii zawodowych w świetle analizy danych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu za lata 1987 – 2007” 82.971,00 Temat zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Istotny z punktu widzenia dynamiki alergii zawodowych w ostatnim dwudziestoleciu. IMPiZŚ w Sosnowcu
3 „Zapobieganie zagrożeniom zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Program i materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół wiejskich”. 107.900,00 Temat zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Problematyka istotna z punktu widzenia ochrony zdrowia młodocianych pracowników. Oferta, spośród zgłoszonych na ten temat propozycji, najbardziej odpowiadająca Organizatorowi przetargu pod względem tematycznym. IMW w Lublinie
4 „Epidemiologia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych wynikających z kontaktu z parami rtęci”. 98.470,00 Zakres pracy zgodny z priorytetami określonymi przez Organizatora przetargu. Akademia Medyczna we Wrocławiu
RAZEM 382.926.00

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.