nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnejKOMUNIKAT
Departamentu Dialogu Społecznego
z dnia 18 marca 2003 r.    Począwszy od dnia 1 stycznia 2003r. ustała możliwość podwyższania przez pracodawców dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy nowelizującej Kodeks Pracy z dnia 1 marca 2001r. Powoduje to konieczność stosowania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w obowiązującym brzmieniu, zgodnie z którą czas pracy pracownika zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (art.32g ust.1 ).

    W tym zakresie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) są korzystniejsze dla pracownika od przepisów Kodeksu pracy, a ponieważ ustawa ta ma charakter przepisów szczególnych w stosunku do Kodeksu pracy, ma pierwszeństwo w stosowaniu.

    Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie wskazuje w art. 32g ust.1, że czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, co oznacza, że wymiar czasu pracy może być korzystniejszy dla pracownika w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, wynikającym z Kodeksu pracy.

    Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej posługuje się wciąż pojęciem "dni dodatkowo wolnych od pracy" zniesionym nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 marca 2001r. Dlatego też do czasu nowelizacji ustawy, przepisy odnoszące się do pracy w "dni dodatkowo wolne od pracy" należy stosować do pracy w dniach innych niż niedziele i święta oraz innych niż wynikające z przyjętego rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, pod warunkiem jednak, że nie stanowią one pogorszenia sytuacji pracownika w porównaniu z zapisami kodeksowymi.

Renata Pałka
Koordynator Departamentu Dialogu Społecznego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 11404 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.