nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot. zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznychGŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
DOROTA DULIBAN

GIF-IW-408/30/03

KOMUNIKAT
z dnia 19 marca 2003 r.

    Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, ze zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ”zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych, wydane przed dniem wejścia w życie Prawa Farmaceutycznego, zachowują ważność pod warunkiem złożenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie Prawa farmaceutycznego, wykazu wytwarzanych produktów leczniczych”.
    Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych „ustawa – Prawo farmaceutyczne, weszła w życie z dniem 1 października 2002 r.”.
    Przedstawiając powyższe informuję wszystkich przedsiębiorców, zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych , że 31 marca br. mija termin przewidziany na przesłanie wykazu wytwarzanych produktów leczniczych do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Po upływie powyższego terminu zezwolenie traci ważność z mocy ustawy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-19
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5063 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.