nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący konieczności dostosowania działań prowadzonych w zakresie reklamy produktów leczniczych do obowiązujących przepisówGŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

GIF-DD-25/03

KOMUNIKAT
z dnia 19 marca 2003 r.

    W związku z obecnością w placówkach służby zdrowia i aptekach ogólnodostępnych materiałów reklamowych niezgodnych z obowiązującymi przepisami przypominam, że z dniem 1 marca 2003 roku upłynął termin dostosowania prowadzonej reklamy do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. nr 230 poz. 1936).
    Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia reklama rozpoczęta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 stycznia 2003 roku, a niespełniająca wymogów w nim zawartych, mogła być kontynuowana do dnia 1 marca 2003 roku.
    Przedstawiając powyższe zwracam się do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie reklamy o bezzwłoczne dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.
    Jednocześnie przypominam, iż w przypadku stwierdzenia naruszeń Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmować będzie kroki przewidziane przez ustawę Prawo farmaceutyczne.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-19
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3163 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.