nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący programów kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcjiKOMUNIKAT
dotyczy zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia programu kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.


Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia zatwierdził opracowany przez zespól ekspertów program:

kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;

kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.


Programy te skierowane są do osób realizujących zadania z zakresu sterylizacji i dezynfekcji. W szczególności informujemy, iż kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej skierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz 3 - letni staż pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie medyczne i 6 letni staż pracy w zawodzie, zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Pragniemy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.) osoba zatrudniona na stanowisku kierownika centralnej sterylizacji powinna posiadać: wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz 3 - letni staż pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne oraz 6 letni staż pracy w zawodzie.

Natomiast kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy w sterylizatomi, jak również zajmujące się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków.

Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące m. in. czasu trwania kursów, sposobu organizacji, wymagań wstępnych dla uczestników (zasad i sposobu naboru) wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika kursu, wykładowców i opiekunów zajęć praktycznych oraz planu i treści nauczania zawarte są w przedstawionych poniżej programach.

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować, iż zainteresowane podmioty, spełniające niezbędne wymagania, mogą rozpocząć realizację kursów w oparciu o przedmiotowe programy.

Pliki do pobrania:
Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;
Program kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11846 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.