nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja po spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i PołożnychMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
tel.: 22 831 30 71
faks: 22 826 27 91
e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Warszawa, 2008-11-20Informacja po spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych


Aktualny stan pielęgniarstwa i perspektywy jego rozwoju były tematami rozmów Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się z 19 listopada br. w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział:
- ze strony Ministerstwa Zdrowia: Ewa Kopacz, minister zdrowia, Marek Twardowski, podsekretarz stanu, Marek Haber, podsekretarz stanu, Jakub Szulc, sekretarz stanu, Jolanta Skolimowska, zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

- ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Maria Kaleta, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Hanna Gutowska, Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Tomasz Niewiadomski, Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

- ze strony Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych: przewodniczące ponad 30 Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych,

rozmawiano między innymi o sposobach rozwiązywania problemów dotyczących braków wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w placówkach ochrony zdrowia oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych zapisanych w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które zdaniem pielęgniarek, powinny polepszyć obecną sytuację

Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, opracowanie właściwych rozwiązań zachęci młodych ludzi do podejmowania studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz zatrzyma proces odchodzenia od zawodu, co zmniejszy skalę migracji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


/-/ Jakub Gołąb


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6685 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.