nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja po konferencji na temat stanu wdrażania Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
tel.: 22 831 30 71
faks: 22 826 27 91
e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Warszawa, 2008-11-21Informacja po konferencji na temat stanu wdrażania Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Mariola Dwornikowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wzięła udział w konferencji na temat stanu wdrażania Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 20013, która odbyła się 19 listopada br. w Hotelu Marriott. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła działania realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Priorytecie II POKL.

Podstawę do przygotowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie, w jakim program współfinansuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia stanowiła Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce przyjęta przez Radę Ministrów 21 czerwca 2005 r. Jej dwa główne cele strategiczne to poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych.

W ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” realizowanych jest obecnie 6 projektów systemowych. Są to dwa kompleksowe programy profilaktyczne dotyczące redukcji występowania chorób zawodowych oraz powrotu do pracy określonych grup pracowników po długotrwałej niezdolności do pracy, kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy, wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej oraz szkolenia kadry zarządzającej szpitali. Ministerstwo Zdrowia w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ma do rozdysponowania 105 mln euro.


/-/ Jakub Gołąb
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7183 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.