nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanychKomunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych


Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t), zamieszcza się wysokości limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach:
leków podstawowych i uzupełniających,
chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wnioskodawca może, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wysokości limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zaproponować cenę niższą niż cena określona we wniosku.
Załącznik limity cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za ryczałtową lub częściową odpłatnością
plik w formacie *pdf
Załącznik limity cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za ryczałtową lub częściową odpłatnością
plik w formacie *rtf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7722 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.