nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnychMinisterstwo Zdrowia informuje, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniło się brzmienie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zmiana dotyczy osób bezrobotnych oraz osób pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy.

Zgodnie z nowym stanem prawnym osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby bezrobotne, nie zaś jako członkowie rodziny, jak to było dotychczas. Powyższa zmiana nie ma natomiast wpływu na sytuację osób niepracujących, które nie posiadają statusu bezrobotnego. Osoby niepracujące, które nie posiadają statusu bezrobotnego podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej na dotychczasowych zasadach. W tym zakresie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) nie dokonała żadnych zmian.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5189 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.