nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA dot. uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznychINFORMACJA
dot. uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia. Zgłoszenie wnosi się do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy lub rozporządzenia. Podlega ono udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem ustawy albo rozporządzenia.

Otrzymane przez Ministerstwo Zdrowia uwagi do projektów aktów normatywnych publikowane są na stronie internetowej bez ingerencji w ich treść. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść uwag zgłoszonych w trakcie prac legislacyjnych nad projektami.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1535 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.