nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący stosowania art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychKomunikat Ministra Zdrowia
dotyczący stosowania art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


W związku z wnioskami o dokonanie jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii realizacji art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) będącego podstawą uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych, ich małżonków pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowców i wdów po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, co następuje.

Po wnikliwym rozważeniu dwóch prawnie dopuszczalnych opcji interpretacji art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia, mając na względzie dobro uprawnionych do refundacji w trybie ww. art. 46 poleca Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia refundowanie przedmiotowych produktów leczniczych do czasu ich legalnego pozostawania w obrocie. Wszystkie produkty lecznicze legalnie pozostające w obrocie po wygaśnięciu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym produkty niezharmonizowane spełniające ten warunek), oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz" będą w dalszym ciągu refundowane w trybie ww. art. 46.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8561 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.